Par mums

SIA “SV SOLUTIONS” – inovatīva Eiropas kompānija, kas fokusēta uz pētījumiem un trīsdimensiju apkārtējās realitātes attēlošanu.

Mūsu galvenais mērķis – radīt aparātu kompleksu un tehnoloģijas, kas nodrošinās ekonomiski izdevīgu virszemes un pazemes komunikāciju vai infrastruktūras reālistiska trīsdimensiju modeļa izveidi veselām pilsētām. Gan no aparātu kompleksa, gan cituviet (tajā skaitā no citām iekārtām) iegūtie dati, tiek salikti kopā, integrēti vienā sistēmā un apstrādāti unikālās programmās, lai pārskatāmā nākotnē izveidotu pilnvērtīgu 3D kadastru.

Uzņēmums „SV Solutions” dibināts 2003.gadā un šobrīd ar multifunkcionāla mobilās 3D skenēšnas un ģeoradaru kompleksu ievāc datus, veicot mobilo 3D kartogrāfiju, autoceļu, dzelzceļu, infrastruktūras un pazemes komunikāciju tehnisko apsekošanu un uzmērīšanu, lai no iegūtajiem datiem, ar unikāla programnodrošinājuma palīdzību veidotu vienotu pilsētas infrastruktūras 3D datu bāzi, ar kuru var strādāt gan pilsētas plānotāji, gan arhitekti, gan būvnieki, restauratori un visi, kam šāda veida dati ir nepieciešami, nākotnē pilveidojot šo bāzi un virzītos uz pilnvērtīga 3D (un pat 4D) pilsētas kadarsta izveidi.

„SV solutions” pielieto jaunus un izmanto pasaules vadošo tehnoloģiju ražotāju integrētus risinājumus un nodrošina visaugstāko darbu izpildes kvalitāti un precizitāti. Uzņēmuma tehniskais personāls ir apmācīts ārvalstīs un kvalificēts izpildīt jebkurus, pat vissarežģītākā līmeņa darbus. Sadarbojoties ar vadošajiem Rietumu uzņēmumiem, spēj nodrošināt jebkuram projektam visu nepieciešamo tehnisko atbalstu un ātrus izpildes termiņus.

2013. gada jūnijā sadarbībā ar Rīgas Tehniskās universitātes Aeronautikas Institūtu tika veikti pētījumi par tēmu „Daudzfunkcionāla datu no ģeodēziskām skenēšanas ierīcēm ieguves un apstrādes sistēma” ar universāla programmnodrošinājuma izstrādes un pielietošanas iespēju datu apstrādei, datiem, kas iegūti no ģeodēziskām iekārtām MLS, GPR, BPLA, u.c.

Pētījumi pierādīja ģeodēzisko un citu datu apstrādes efektivitātes paaugstināšanas iespējamību, iegūto no 3 un vairāk dažādām ierīcēm vienlaikus skenēšanas (zondēšanas) datu apstrādes laika un resursu samazināšanas iespējamību un daudz precīzākas, operatīvākas un universālākas kartēšanas informācijas ar koordināšu norādēm saņemšanu, kā arī iespēju izmantot iegūtos datus dažādās sfērās bez nepieciešamības adaptācijai pie konkrētiem formātiem.

Uz veikto pētījumu pamata un ar mobilā kompleksa iekārtu palīdzību, kompānijā „SV solutions” sadarbībā ar “AERTI” tiek veikti eksperimenti un notiek jauna unikāla produkta ieviešana: aparatūras un programmnodrošinājuma datu apstrādei, kas vienlaikus iegūti no dažādām skenēšanas iekārtām, prototipa izstrāde, kas ļauj samazināt laiku skenēšanas datu pēcapstrādei par 15-35%, kā arī palielināt precizitāti un kvalitāti 3D apkārtējās realitātes attēlošanas pakalpojumu sniegšanai.

„SV solutions” ir lielākais uzņēmums Baltijas valstīs un tuvākajā reģionā, kas piedāvā pakalpojumus 3D datu bāzu izveidē atsevišķiem objektiem vai pilsētu infrastruktūrai, 3D mobilās skenēšanas un ģeoradaru datu ievākšanas, apstrādes un tālākas izmantošanas jomā.

Pakalpojumi

Jaunākās mobilās 3D lāzerskenēšanas un ģeoradaru tehnoloģijas – tā ir revolūcija mērījumos, no cilvēka acīm slēptu objektu atklāšana un inspekcija, nepieļaujot avārijas situācijas un samazinot neparedzētos izdevumus.

SV solutions” – tas ir Rentgens pilsētām !
SV solutions” – tā ir Nesagraujošā kontrole !
SV solutions” – tā ir Pilsētas budžeta ekonomija !
SV solutions” – tā ir Drošība pilsētām un to iedzīvotājiem !

Kompānija SV solutions sniedz pakalpojumus Baltijas valstīs un ārvalstīs, izmantojot inovatīvu mūsdienīgu iekārtu kompleksu no pasaules vadošajiem ģeoradaru un 3D mobilo skeneru sistēmu ražotājiem.

Mūsdienu programmatūras un jaunāko tendenču izmantošana GPR (ģeoradaru) un MLS (mobilās lāzeskenēšanas sistēmas) darbu sinhronizācijas jomā ļauj SV solutions komandai radīt unikālus 3D produktus ar augstākas pakāpes precizitāti un apjomīgu datu bāzi.

SV solutions komanda izmanto GPR un MLS sistēmas, ar kurām Jūs varat iepazīties sadaļā “Iekārtas

 

Atbalsts dalībai tirdzniecības misijās