Ģeoradars

Ģeoradari ir iekārtas, kuru darbība balstīta uz radiolokācijas principiem, izstarojot zondējamā vidē elektromagnētisko viļņu impulsus, iekārtas reģistrē laiku, pēc kura saņemti atbildes signāli. Par signālu atstarošanās iemeslu var kalpot dažādas formas un izmēru objekti, slāņu robežas gruntī vai citā pētāmajā vidē, vietas ar paaugstinātu vai samazinātu mitrumu, ieplaisājušas vai piesārņotas zonas – t.i. jebkuras vietas, kas no ietverošās vides atšķiras ar savām elektrofiziskām īpašībām. Ģeoradiolokācijas metodes efektivitāte galvenokārt atkarīga no pētāmās vides īpašībām.
Ar ģeoradara palīdzību iespējams produktīvi pētīt vairumu no dabiskām un mākslīgām vidēm, to pielietojot ģeoloģiskos, arheoloģiskos pētījumos, būvkonstrukciju apsekošanā, autoceļu un dzelzceļa klātnes kvalitātes kontrolē, pazemes komunikāciju un citu objektu meklēšanā. Zondēšanas rezultātā iegūstot nepārtrauktu vides šķērsgriezumu radarogrammas izskatā, kuru tālākā gaitā, izmantojot speciālu programmnodrošinājumu analizē speciālists-interpretētājs.
Universālais pielietojums, pieejamība pētnieku vajadzībām un realizācijas ātrums, kopš 21. gadsimta sākuma to izvirza par līderi seklo ģeofizikālās izpētes metožu vidū.
Galvenās ģeoradara izmantošanas priekšrocības – salīdzinošs ekonomisks izdevīgums, saudzīgums pret pētāmo vidi, realizācijas ātrums un augsta izšķirtspēja.

Kompānijas “SV solutions” speciālisti veic gan augšminētos darbus (sk. Ģeoradara pielietojuma jomas), gan konsultē un veic citus darbus ar ģeoradaru pēc pasūtītāja vēlēšanās.

Снимок экрана 2013-11-11 в 20.28.23